Thứ hai, 03 Tháng 8 2020 - Đăng nhập

Các sản phẩm mới

Hiện nay, AIE đã nghiên cứu và thiết kế thành công một số sản phẩm mới phục vụ cho các ngành công nghiệp

1. Máy nghiền kem xà phòng

alt 

Được ứng dụng dùng trong công nghiệp sản xuất bột giặt với công suất 14m3/h.

2. Máy lọc dầu

alt

Được ứng dụng dùng trong các nhà máy nhằm tách dầu khỏi hỗn hợp nước thải nhiễm dầu