Thứ năm, 20 Tháng 1 2022 - Đăng nhập

Tin tức

Cần tuyển gấp Công nhân cơ khí, hàn

Do nhu cầu thi công công trình AIE.,JSC cần tuyển nhân viên ở vị trí sau:

Vị trí tuyển dụng: Công nhân cơ khí, hàn

Đọc thêm...

 

Qui chuẩn Việt Nam 19:2009/BTNMT

Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

QCVN 19:2009/BTNMT

Đọc thêm...

 
 

Qui chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT

Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt

QCVN 14:2008/BTNMT

Đọc thêm...

 
 

Qui chuẩn Việt Nam 24:2009/BTNMT

Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp

QCVN 24:2009/BTNMT

Đọc thêm...

 
 

Cần tuyển Công nhân điện

Do nhu cầu thi công công trình AIE.,JSC cần tuyển nhân viên ở vị trí sau:

Vị trí tuyển dụng: Công nhân điện

Đọc thêm...

 
 

Trang 1 trong tổng số 3