Thứ ba, 07 Tháng 12 2021 - Đăng nhập

Máy lọc dầu (Oil skimmer)

alt

Sản phẩm: Máy lọc dầu (Oil skimmer)

Khách hàng: Nhà máy ABB - Hoàng Mai

Đơn vị thiết kế: Công ty CP Thiết bị công nghiệp & Môi trường Á Châu

Tính năng sản phẩm: Tách dầu ra khỏi nước thải nhiễm dầu

Thông số kỹ thuật:

- Lưu lượng nước thải nhiễm dầu đầu vào 5m3/h

- Công suất thu hồi dầu 7,6l/h

- Kích thước lắp đặt DxRxC = 2 x 1,2 x 1,5m