Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020 - Đăng nhập

Nhà máy Joton - Hải Dương

alt

Sản phẩm: Khung nhà thép tiền chế

Khách hàng: Công ty sơn Joton - Hải Dương

Đơn vị thi công: Công ty CP Thiết bị công nghiệp & Môi trường Á Châu

Phạm vi công việc: Thiết kế kết cấu, thi công lắp dựng toàn bộ khung nhà xưởng

Thời gian thi công: Tháng 2/2009