Thứ năm, 29 Tháng 7 2021 - Đăng nhập

Lò sấy Máy biến áp

alt

Sản phẩm: Lò sấy Máy biến áp

Khách hàng: Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Đơn vị thi công: Công ty CP Thiết bị công nghiệp & Môi trường Á Châu

Phạm vi công việc: Cung cấp vật tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt sản phẩm tại nhà máy

Thời gian thi công: Tháng 4/2003, 5/2008, 8/2010