Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020 - Đăng nhập

Cotpha thủy điện


title

Sản phẩm: Cotpha hầm thủy điện Nho Quế - Hà Giang

Khách hàng: Công ty CP đầu tư Sản xuất & Thương mại Việt Nam (Vitravico)

Đơn vị thiết kế: Công ty CP thiết bị Công nghiệp & Môi trường Á Châu.

Tính năng sản phẩm: Dùng trong ngành thủy điện

Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước D55000 dài 12m

Tải bản vẽ