Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020 - Đăng nhập

Nhà máy thiết bị điện Đông Anh

title

Dự án: Nhà máy thiết bị điện Đông Anh

Hạng mục thi công: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành chạy thử hệ thống xử lý nước thải

1500m3/ngày đêm cho Nhà máy

Chủ đầu tư: Công ty CP thiết bị điện Đông Anh

Địa điểm: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và môi trường Á Châu.

Thời gian thực hiện: Đang triển khai vận hành chạy thử công nghệ

Một số hình ảnh thi công trên công trường:

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt