Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020 - Đăng nhập

Bệnh Viện Quốc Tế Việt Nam Hoa Kỳ

alt

Dự án: Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ

Hạng mục thi công: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành chạy thử hệ thống xử lý nước thải

400m3/ngày đêm cho Bệnh viện

Chủ đầu tư: Công ty quản lý phát triển Đá Đỉnh Vòm Việt Nam (Keystone Viet Nam., Ltd)

Địa điểm: Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và môi trường Á Châu.

Thời gian thực hiện: Đang triển khai lắp đặt thiết bị

Một số hình ảnh thi công trên công trường:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt