Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020 - Đăng nhập

Xử lý nước thải nhà máy giấy Yên Bình - Yên Bái

alt

Dự án: Nhà máy giấy Yên Bình - Yên Bái

Hạng mục thi công: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành chạy thử

hệ thống xử lý nước thải công suất 1500m3/ngày đêm cho Nhà máy.

Chủ đầu tư: Nhà máy giấy Yên Bình

Địa điểm: Yên Bình - Yên Bái

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và môi trường Á Châu.

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2010 đến 9/2010.

Một số hình ảnh thi công trên công trường

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt