Thứ tư, 08 Tháng 4 2020 - Đăng nhập

Nhà máy Elentec - KCN Quang Minh

alt

Dự án: Nhà máy Elentec - KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Hạng mục thi công: Lắp đặt toàn bộ hệ thống điện, chống sét cho Nhà máy

Thầu chính: MDA (Hàn Quốc)

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và môi trường Á Châu.

Thời gian thực hiện: Tháng 1/2011 đến tháng 3/2011