Thứ tư, 08 Tháng 4 2020 - Đăng nhập

Nhà máy ABB

alt

  • Khách hàng: Công ty TNHH Comin VN
  • Điạ điểm: Khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh
  • Mô tả công việc thực hiện: Thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống tủ điện động lực, tủ điều khiển, hệ thống thang máng cáp điện động lực, điện nhẹ.
  • Thời gian thi công: 08/2009.