Thứ năm, 29 Tháng 7 2021 - Đăng nhập

Xử lý khí thải lò đốt chất thải công nghiệp Nhà máy xử lý rác thải - Cty CP Ba An

alt

Dự án: Chế tạo, lắp đặt mới Hệ thống xử lý khí thải và lò đốt chất thải công nghiệp 2 tấn/h- Nhà máy xử lý rác thải, Cty CP Ba An

Hạng mục thi công:

- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt mới Hệ thống xử lý khí thải và lò đốt chất thải công nghiệp

- Công suất lò đốt rác 2 tấn/h

- Công suất xử lý khí: 35.000 m3/h

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Ba An

Địa điểm: Nhà máy xử lý rác thải, Cty CP Ba An - Thanh Liêm - Phủ Lý - Hà Nam

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và môi trường Á Châu.

Thời gian thực hiện: Tháng 10/2012 đến 12/2012

Một số hình ảnh thi công trên công trường:

 

alt

alt

alt

alt

alt