Thứ ba, 10 Tháng 12 2019 - Đăng nhập

Bảo trì hệ thống xử lý khí thải bia Hà Nội

alt

Hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Bia Hà Nội -đường Hoàng Hoa Thám


Hạng mục thực hiện

- Bảo trì hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền sản xuất bia

- Bảo trì hệ thống lò hơi 

Thời gian thực hiện: 1 năm